Yuanul inclus oficial în calculul DST

Autor: dr. Sarmiza PENCEA

La 30 noiembrie 2015, odată cu revizuirea periodică – la fiecare cinci ani – a compoziției DST (Drepturi Speciale de Tragere / Special Drawing Rights / SDR), Fondul Monetar International (FMI) a admis includerea monedei naționale chineze, yuanul – sau renminbi (RMB) – în acest coș valutar, începând din octombrie 2016. Ca atare, de la 1 octombrie curent, RMB a fost inclus oficial în calculul DST cu o participare de 10,92%, devenind a treia monedă ca pondere în coș alături de dolarul american (41,73%), euro (30,93%), yenul japonez (8,33%) și lira sterlină (8,09%) și una dintre cele cinci valute de rezervă folosite la nivel mondial.

Faptul reprezintă încununarea multor ani de eforturi din partea liderilor chinezi și a diplomației acestei țări pentru obținerea unei asemenea recunoașteri, care rămâne, totuși, mai mult o victorie simbolică decât un eveniment semnificativ prin impactul asupra pieței. De la anunțul FMI din noiembrie 2015, băncile centrale și-au majorat doar marginal depozitele în yuani, rezervele acestora exprimate în moneda chineză ajungând să cumuleze numai între 1% și 2% din rezervele lor totale. Totodată, în prezent, moneda chineză este folosită numai pentru efectuarea a 1,86% din plățile totale ale lumii, comparativ cu 42,5% în cazul dolarului, 30% în cazul monedei europene, sau 7,5% în cazul lirei sterline (Talley&Wei, 2016).

Includerea RMB în DST reprezintă însă, fără îndoială, nu numai o recunoaștere a măsurilor luate de China pentru ca moneda sa națională să fie tranzacționată mai liber, ci și a importanței majore a acestei țări în economia globală. Pe de altă parte, accederea yuanului în DST poate fi, potrivit unor analiști, și un instrument prin care Banca Centrală a Chinei, (People’s Bank of China / PBoC), speră să înfrângă în mod abil opoziția internă la reformă și să promoveze transformări economice radicale, în pofida grupurilor de interese care preferă menținerea status quo-ului. Astfel, dacă în stadiile incipiente ale creșterii propulsate prin investiții și export, când țara era în plin proces de prindere din urmă a economiilor mai avansate, cursul de schimb fix și creditarea prin sistemul cotelor au funcționat mulțumitor, în noua etapă a creșterii economice bazate pe consum și pe încurajarea inovării, China va avea nevoie de o nouă abordare, în care cursul yuanului nu mai poate fi manevrat pentru a obține competitivitatea la export pe seama reducerii puterii de cumpărare a consumatorilor interni, iar rata dobânzii va trebui să fie liberalizată pentru a permite alocarea liberă a capitalului de către piață, în condiții de eficiență superioară celei obținute prin sistemul dirijist. Asemenea schimbări sunt menite a întâmpina o rezistență puternică din partea exportatorilor care au profitat de pe urma manevrării cursului de schimb, a firmelor de stat beneficiare de credite ieftine și, în general, a tuturor celor care s-au îmbogățit în contextul economic dat, așa încât, PBoC – guvernatorul Zou Xiaochuan – speră să poată folosi apartenența yuanului la DST pentru a forța realizarea acestor reforme greu acceptabile pentru largi și puternice grupuri de interese (Holland, 2016).

Probabil afirmația recentă a directorului FMI, Cristine Lagarde, cu referire la includerea yuanului în DST poate fi privită și din această perspectivă: “Este o cale ireversibilă – a spus domnia sa – către deschidere, integrare în economia mondială și participarea la jocul economic respectându-i regulile” (Talley&Wei, 2016).

Surse:

Bloomberg (2016) – The Chinese Yuan March to Global Reserve Status. A Timeline, Bloomberg News, September, 29, 2016, http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-29/the-chinese-yuan-s-march-to-global-reserve-status-a-timeline
Holland, T. (2016) – China’s Real Reason Getting Yuan IMF’s Otherwise Pointless Currency Basket, South China Morning Post, September, 30, 2016, http://www.scmp.com/week-asia/article/2024064/chinas-real-reason-getting-yuan-imfs-otherwise-pointless-currency-basket
Talley, I., Wei, Lingling (2016) – hina marks milestone with yuan entry into IMF reserve basket, September, 30, 2016, Wall Street Journal http://www.wsj.com/articles/china-marks-milestone-with-yuans-entry-into-imf-reserve-basket-1475260422