Teme de cercetare 2013

Evaluarea Stării Economiei Naţionale – ESEN 2010-2014. Program fundamental al Academiei Române (coordonatori:  Prof. univ. dr. Constantin Ciutacu, Prof. univ. dr. Corneliu Russu)

 • Politici privind energia regenerabilă în UE şi România. Identificarea oportunităţilor de cooperare China-România în domeniu

Coord.: Dr. Virginia Câmpeanu, Dr. Sarmiza Pencea

 • Mutaţii pe pieţele produselor agricole din România comparativ cu alte ţări din Uniune Europeană. Evaluări pe baza modelului AG-MEMOD

Coord.: Dr. Manuela Unguru

Economia bazată pe cunoaştere şi inovare. Curente şi metodologii noi în ştiinţe economice, în pas cu schimbările economico-sociale şi cu progresul cunoaşterii. Program fundamental al Academiei Române (coordonator Acad. Aurel Iancu)

 • Competitivitatea internaţională a Uniunii Europene şi a statelor membre reflectată de activitatea de inovare şi brevetare

Coord.: Dr. Ecaterina Stănculescu

Program interdisciplinar de prevenire a fenomenelor cu risc major la scară naţională.Program fundamental al Academiei Române (coordonator Acad. Florin Gheorghe Filip)

 • Prevenirea fenomenelor de dezastre naturale cu risc major în Europa, inclusiv România

Coord.: Dr. Virginia Câmpeanu, Dr. Dana Ghiţac

Economia României şi sistemul euro. Program prioritar al Academiei Române (coordonatori Acad. Mugur C. Isărescu, Dr. Napoleon Pop)

 • Reforma guvernanţei economice a Uniunii Europene – uniunea bancară şi uniunea fiscală

Coord.: Dr. Petre Prisecaru

 • Criza datoriilor suverane şi reforma tratatelor europene. Impactul acestora asupra monedei euro şi a ţărilor est-europene

Coord.: Dr. Eugen Andreescu

Resursele naturale ale României. Evaluare, conservare, exploatare, eficientizare. Program prioritar al INCE (coordonatori Dr. Sabin Muscalu, Dr. Filip Cârlea)

 • Gazele naturale şi resursele regenerabile – factori cheie ai securităţii energetice a României

Coord.: Dr. Mariana Papatulică

 • Principalele tendinţe ale producţiei, comerţului şi preţurilor unor produse de bază, materii prime şi produse industriale pe plan mondial în anul 2012 şi perspective pentru 2013

Coord.: Dr. Maria Cartas

a. Oţel, feroaliaje, deşeuri metalice, metale neferoase şi metale preţioase;

Coordonator:  Dr. Maria Cartas

b. Produse agroalimentare şi materii prime agricole nealimentare;

Coordonator: Dr. Maria Cartas

c. Ţiţei şi produse petroliere

Coordonator: Mariana Papatulică

d. Competitivitatea industriei metalurgice a UE

Coordonatori: Dr. Anca Dragomirescu; Dr. Florela Stoian

Mutaţii structurale în economia mondială. Program prioritar al INCE (coordonator Dr. Simona Poladian)

 • Tendinţe definitorii în economia mondială. Noua arhitectură a raportului de forţe dintre marile puteri

Coord.: Dr. Simona Moagăr Poladian

 • Noile dimensiuni ale Parteneriatului geoeconomic şi strategic la scara spaţiilor euromediteraneean şi transatlantic

Coord.: Dr. Marcel Moldoveanu

 • Rolul politicii ajutoarelor de stat în susţinerea stabilităţii financiare în UE. Impactul economic şi social în contextul actualei crize internaţionale

Coord.: Dr. Andreea Drăgoi

 • Tendinţe şi perspective pe principalele pieţe internaţionale de mărfuri şi valutare – sinteze săptămânale

Coord.: Dr. Maria Cartas

 • Impactul reţelelor producţiei globale controlate de CTN asupra comerţului cu servicii. Provocări şi oportunităţi pentru România

Coord.: Dr. Agnes Ghibuţiu

 • Tendinţe actuale şi de perspectivă în evoluţia economiei mondiale şi a comerţului internaţional în 2012. Prognoze pentru 2013-2014

Coord.: Corneliu Albu

 • Specializările Smart în Uniunea Europeană

Coord.: Dr. Radu Gheorghiu

 • Economiile ţărilor din Europa Centrală şi de Est. Deficienţe structurale

Coord.: Drd. Ionela Bălţătescu

 • Reconfigurarea politicii externe comunitare, în contextul mutaţiilor din plan global

Coord.: Dr. Monica Oehler Şincai