Teme de cercetare 2008

I. Evaluarea Stării Economiei Naţionale – ESEN (2007-2008). Evoluţii reale şi nominale în perioada post-aderare. Valorificarea potenţialului de dezvoltare şi reducerea decalajelor economice Program fundamental al Academiei Române – coordonatori: Prof. univ. dr. Mircea Ciumara, Prof. univ.dr. Corneliu Russu

 1. Evoluţii economice în noile ţări membre ale UE. Promovarea bunelor practici pentru România, Coord. Cornel Albu
 2. Probleme ale integrării României în piaţa europeană şi globală a serviciilor, Coord. Dr. Agnes Ghibutiu
 3. Contextul economic internaţional al dezvoltării economico-sociale a României, Coord. Gabriel Munteanu
 4. România în contextul noilor dimensiuni ale globalizării si integrării regionale, Coord. Dr. Marcel Moldoveanu
 5. Politici si strategii promovate în domeniul dezvoltării industriei pe plan mondial si Implicaţii asupra României, Coord. Dr. Maria Cartas
 6. Fenomene si procese definitorii ale evoluţiei integrării europene. Implicaţii asupra României, Coord. Dr. Petre Prisecaru
 7. Relaţiile comerciale ale Chinei cu UE. Contribuţiile României la dezvoltarea schimburilor bilaterale, Coord. Prof. Dr. Virginia Câmpeanu, Sarmiza Pencea
 8. Oportunităţi şi constrângeri pentru România în aplicarea politicii ajutorului de stat, Coord.Drd. Lucia Iordache

IV. Economia bazată pe cunoaştere şi inovare. Cercetarea, dezvoltarea şi inovarea pentru prospectare şi integrare europeană (CD & IPIE). Program fundamental al Academiei Române – coordonator Acad. Aurel Iancu 

 1. Competitivitatea industriei TIC din România, Coord. Dr. Ciupagea Constantin, Dr. Manuela Unguru
 2. Determinanţii şi impactul dezvoltării societăţii informaţionale, Coord. Dr. Ciupagea Constantin, Drd. Radu Gheorghiu
 3. Accesul IMM din noile state membre ale UE la economia bazată pe cunoaştere, Coord.Dr. Ecaterina Stănculescu

V. Program interdisciplinar de prevenire a fenomenelor cu risc major la scară naţională. Program fundamental al Academiei Române – coordonator Acad. Florin Gh. Filip

 47. Impactul dezastrelor asupra economiilor europene, Prof. Dr. Virginia Câmpeanu, Dr. Dana Ghiţac

VI. Economia României şi sistemul euro. Program prioritar al Academiei Române – coordonator Acad. Mugur C. Isărescu

 48. Stadiul pregătirii extinderii zonei euro, Coord.Eugen Andreescu

X. Economie comparată şi consens Propunere program fundamental al Academiei Române – coordonator Acad. Tudorel Postolache 

 1. Evaluarea Stării Economiei Mondiale (analiză comparată pe metodologia laureatului Nobel în economie L. Klein, cu recomandări pentru evaluareastării economiei naţionale), Coord. Prof.dr. Constantin Ciupagea

XI. Economie şi cultură. Program prioritar al INCE – coordonator prof. dr. Valeriu Ioan-Franc

 1. Scurtă istorie a doctrinelor economice. Gândirea economică în perioada 1920 – până în zilele noastre, Coord. Mariana Iolanda Vasilescu-Dăduianu