Euroinfo

Euroinfo este o revistă lunară editată de specialişti în domeniul afacerilor europene, o publicaţie esenţială pentru toţi cei care sunt implicaţi în procesul de integrare a României în Uniunea Europeană, pentru cei ce contribuie la / beneficiază de crearea unei pieţe funcţionale în România, care să reziste presiunilor concurenţiale.

Colecţia EUROINFO selectează cele mai noi schimbări şi reglementări privind politicile Uniunii Europene în domenii de interes pentru România, contribuind în acest fel la informarea celor implicaţi în armonizarea politicilor noastre cu cele ale UE, precum şi la pregătirea oamenilor de afaceri ce acţionează pe piaţa românească sau pe cea a Uniunii Europene.
În articole succinte, dar şi în sinteze şi comentarii, autorii abordează fenomene, procese şi evenimente recente din următoarele domenii:
1.Politici şi orientări strategice ale Uniunii Europene
2.Politica concurenţei în UE
3.Guvernanţa UE
4.Piaţa internă a UE
5.Date statistice privind UE
Publicația este indexată în RePEc, DRJI, ARINOS.

 


Imaginea din pagina principală a revistei

Pentru a obține varianta integrală a articolelor, vă rugăm să vă adresați Departamentului Marketing al IEM (persoană de contact: Ec. Nela Miru, nela_miru@yahoo.com)

Vol 1, Nr 11-12 (2017): Euroinfo

Cuprins

Politici şi orientări strategice ale Uniunii Europene

POZIŢIONAREA UE CA ACTOR GLOBAL ÎN ACTUALUL CONTEXT GEOPOLITIC
Andreea – Emanuela Drăgoi 3-12
TENDINŢE ŞI PARTICULARITĂŢI ÎN POLITICA FISCALĂ A STATELOR MEMBRE UE-28
Virginia Câmpeanu 13-19

Politica concurenţei în UE

NOI REGLEMENTĂRI EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE LA ORIZONT 2030
Paul Calanter 29-39
DIMENSIUNEA EXTERNĂ A UNIUNII ENERGETICE
Dumitrescu Alina Ligia, Iulia Monica Oehler-Șincai 40-56
INVESTIGAȚIA COMISIEI EUROPENE ÎN CAZUL AJUTORULUI DE STAT ACORDAT COMPANIILOR MULTINAȚIONALE DIN MAREA BRITANIE
Dobrescu Edith Mihaela 57-65

Guvernanţa UE

OCDE ȘI CANDIDATURA ROMÂNIEI
Robert-Ionuț Dobre 69-84

Piaţa internă a UE

DECALAJELE DIGITALE ÎN UE ȘI PERSPECTIVELE ECONOMIEI INFORMAŢIONALE ÎN ROMÂNIA
Manuela Unguru 87-95


ISSN: 1582-9723