• Tendinţe actuale în evoluţia schimburilor comerciale şi ale politicii comerciale comune ale Uniunii Europene.
  • Tendinţe în evoluţia conjuncturii economice a ţărilor OCDE în 2010 şi previziuni pentru 2011- 2012.
  • Evoluţii şi tendinţe ale conjuncturii economiei mondiale şi ale comerţului internaţional. Perspectivele creşterii economice în principalele ţări şi regiuni ale lumii.
  • Pregătirea celor 8 ţări central şi est-europene pentru adoptarea monedei EURO.
  • Pregătirea României şi a ţărilor est europene pentru trecerea la EURO.
  • Comerţul internaţional în domeniul tehnologiilor de vârf – tendinţe pe plan mondial – parte a II-a.
  • Securitatea alimentară în era globalizării.
  • Tendinţe pe piaţa biocarburanţilor
  • Elaborăm la cerere monografii de țară și analize cu privire la evoluția prețurilor pe produse și servicii