Înfiinţat în anul 1968, buletinul Piaţa Internaţională constituie o publicaţie de tradiţie a IEM.

Conceput sub forma unei publicaţii săptămânale, acesta cuprinde cele mai recente şi relevante sinteze ale conjuncturii economice mondiale, dar şi evoluţiile înregistrate pe principalele pieţe şi burse de mărfuri, pieţe valutare, precum şi în diferite sectoare economice.

Structurat în două părţi distincte, fiecare număr al publicaţiei surprinde şi sintetizează:

– în prima parte – situaţia actuală şi de perspectivă a conjuncturii economiei mondiale, aşa cum rezultă din Rapoartele anuale, bi-anuale şi trimestriale ale FMI, OCDE, Comisiei Europene, OMC, UNCTAD, etc. (evoluţii pe ţări şi grupe de ţări, analize ale principalilor indicatori macroeconomici, tendinţe ale comerţului internaţional şi ale fluxurilor investiţionale, analize sectoriale);

– în partea a doua – evoluţii conjuncturale săptămânale ale pieţelor şi burselor mondiale pentru principalele grupe de mărfuri: ţiţei, gaze naturale, produse petroliere,produse agroalimentare, fibre agricole, tendinţele înregistrate pe pieţele internaţionale ale metalelor neferoase şi metalelor preţioase. De asemenea, sinteza conjuncturală furnizează şi informaţii referitoare la evoluţiile pieţelor valutare (cursurile de schimb zilnice, cursurile la termen şi ratele dobânzii pe piaţa euro-valutară).

Sinteze conjuncturale săptămânale