Revista Eurolex este publicată trimestrial începând cu anul 2001 de Centrul de Studii EuropenePiaţa internă şi Concurenţaal Institutului de Economie Mondială – Academia Română.

Fiecare număr al revistei conţine sinteze şi comentarii referitoare la cele mai recente iniţiative ale Comisiei Europene privind politica şi legislaţia în domeniile Pieţei Interne a UE şi Concurenţei. Revista prezintă şi numeroase studii de caz relevante pentru modul în care Comisia Europeană aplică legislaţia privind protecţia concurenţei şi consecinţele directe pentru dezvoltarea economică a statelor membre şi menţinerea liberei concurenţe pe Piaţa Unică.

Între componentele politicii concurenţei, o atenţie specială, mai ales în perioada crizei economice şi financiare globale, se acordă aplicării politicii şi legislaţiei privind controlul ajutoarelor de stat, instrument esenţial în asigurarea unui mediu economic echitabil şi competitiv pe piaţa internă a UE.

Vezi articole