Euroinfo este o revistă lunară editată de specialişti în domeniul afacerilor europene, adresată autorităţilor, instituţiilor de învăţământ superior şi experţilor implicaţi în procesul de integrare a României în Uniunea Europeană (UE), contribuind la o mai bună cunoaştere a realităţilor şi mecanismelor integrării europene.

Websitewww.euroinfo.iem.ro

Indexare: DRJI, ARINOS

ISSN: 1582-9723

Colecţia Euroinfo selectează cele mai noi evoluţii de pe plan instituţional, economic, comercial şi al politicilor comune ale Uniunii, contribuind în acest fel la informarea mai bună a celor implicaţi în procesul de integrare europeană, precum şi la pregătirea oamenilor de afaceri români care intră în competiţie pe Piaţa internă unică.

În articole succinte, dar şi în sinteze şi comentarii, autorii abordează fenomene, procese şi evenimente recente din următoarele domenii:

  • Instituţiile UE
  • Conjunctura economică pe ansamblul UE, Zonei Euro şi a ţărilor membre
  • Extinderea Uniunii
  • Piaţa internă unică şi politica concurenţei
  • Evoluţii în domeniul diverselor politici comune ale UE
  • Relaţiile economice şi comerciale externe ale UE
  • Statistici internaţionale

Vezi articole și procedura de elaborare a revistei