Conjunctura economiei mondiale este o publicaţie anuală de tradiţie a IEM şi constituie o colecţie de analize, date şi informaţii exhaustive privind evoluţia conjuncturii economiei mondiale în anul anterior publicării, situaţia comerţului internaţional şi a principalelor pieţe de mărfuri, precum şi prognozele acestora pe termen scurt.

Sunt prezentate, de asemenea, evoluţiile conjuncturii economice din principalele ţări membre ale OCDE, UE şi ale Grupului BRICS în anul precedent publicării şi prognozele pentru următorii doi ani.

Anuarul reuneşte un colectiv de redacţie extrem de specializat, pe sectoare de activitate, economii naţionale, tipuri de mărfuri şi domenii de analiză, oferind o imagine detaliată a conjuncturii economiei mondiale. Publicaţia nu reprezintă numai un demers academic, ci se adresează totodată autorităţilor guvernamentale, mediului universitar, mediului de afaceri, analiştilor economici şi publicului larg interesat de procesele şi fenomenele economiei globale.

Conjunctura economiei mondiale este indexată în: NOS, SSRN, DRJI și ARI

Pentru informații suplimentare și achiziții vă rugăm sa ne contactați la adresa  office@iem.ro, la telefon 021-318.24.55 sau 0744-84.21.73 Persoană de contact: D-na Nela Miru