Titlu proiect Obiectul proiectului Activitati/Rezultate Buget RON Perioada derulare
POSDRU/159/1.5/S/140106

Studii doctorale si postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului national prin excelenta, competitivitate si responsabilitate in cercetarea stiintifica fundamentala si aplicata romaneasca

Contract nr.OI/2437/D/10.04.2014

Obiectivul general al proiectului este sustinerea si promovarea intereselor nationale in context international prin cresterea calitatii actului doctoral si postdoctoral in romania, sprijinind 105 doctoranzi si 150 de postdoctoranzi, in cadrul unei retele bazata pe nuclee de cercetare graduala – dezvoltata prin toate directiile strategiei nationale pentru cercetare, dezvoltare si inovare 2007-2013 – parteneriate nationale si transnationale cu accent pe dezvoltarea capacitatii stiintifice si antreprenoriale ale membrilor grupului tinta.  

http://www.iem.ro/orizont2020/ro_RO/

 

12.845.175 08.04.2014 –
07.10.2015
Dialog si schimb de experienta privind politicile energiei regenerabile, identificarea oportunitatilor de cooperare China-Romania.
Contract de finantare nr.612/01.01.2013
    56.550 01.01.2013 –
31.12.2013
Grant Agreement nr.228293/ 01.03.2009, Proiect FP7
Research Infrastructures: Foresight and Impact(RIFI)
Elaborare metodologie de evaluare impact socio-economic.   145.374,45 01.03.2009–
31.05.2011
Analiza corelatiei dintre cheltuielile de cercetare-dezvoltare si performanta economica a principalelor companii din România
(ROSCORD, 92091 / 01/10/2008)
Analiza corelatiei dintre cheltuielile de cercetare-dezvoltare si performanta economica a principalelor companii din România. -4 Rapoarte de cercetare
-Anchete statistice in teren la intreprinderi
-diseminare
-organizare de conferinte nationale si internationale, publicatii anuale
944.230 01.10.2008-
30.09.2011
Stimularea procesului de inovare in IMM-urile romanesti prin dezvoltarea culturii organizationale (INOVCO,92093/01.10.2008) Stimularea procesului de inovare in IMM-urile romanesti
prin dezvoltarea culturii organizationale.
-3 Rapoarte de cercetare
-Organizare foresight tematic
-diseminare
-organizare de workshopuri,
-publicatii, participare la conferinţe
836.629 01.10.2008-
15.09.2011
PNCDI II – Parteneriate

Personalitati si institutii economice romanesti-valoare adaugata romanesca la identitatea europeana (Contract 92-091/2007 EPIR)

Dezvoltarea la nivel national a unei baze de cunostinte socio – economice la nivel european.
Istoria economiei la nivel national si european.
Cresterea competitivitatii Cercetare/Dezvoltare în domeniul fundamental al stiintelor socio-umane prin evaluarea „perioadelor cheie” din istoria gândirii economice si a economiei românesti si promovarea cercetarii romanesti in mediul european  1.876.800  15.09.2007-
30.11.2010
PNCDI II – IDEI

Model dinamic de fundamentare o politicilor din domeniul e-incluziunii
Cod ID_1119 / 02.10.2007

 Realizarea unui model care să permită prognoza nivelului de E-incluziune din Romania până în 2015; Estimarea impactului diferitelor intervenţii publice in cadrul unei strategii nationale în acest domeniu. Prin fundamentarea politicilor publice proiectul contribuie la accelerarea procesului de convergenţă, precum şi la creşterea randamentului investiţiei publice.  -6 Studii / analize comparative privind politicile in domeniu;
-model de prognoza si scriere scenari;
-ancheta statistica in teren la firme si populatie;
-2 rapoarte – politici publice in domeniul IT si e-inculziunii.
 763.717,12  02.10.2007-
01.10.2010
PNCDI II – Parteneriate

Corelarea ofertei educationale cu cerintele pietei muncii in domeniul TIC in Romania: Orizont 2015 – PC 91-024 / 15.09.2007 (ELMICT)

Crearea unui model cantitativ de fundamentare a politicilor publice in domeniul e-incluziunii

Modelul presupune o abordare multimodala a e-incluziunii, factorii determinanti fiind grupati in trei categorii direct legate de politicile de convergenta in domeniul societatii informationale pe plan european.

 -1 studiu referitor la calitatea educatiei si ocupare;
-3 studii de interes national
-3 metodologii:
a)studiul metodologic categorii educationale si ocupationale;
b) metodologie chestionar specialisti TIC din industrie;
c) din afara acesteia)
-1 ghid de organizare focus-grupuri
 1.132.121  15.09.2007 –15.11.2010
Convergenta economica si rolul cunoasterii in conditiile integrarii in UE

(Proiect CEEX M1 C2 7480 / 2006)

Fundamentarea ştiinţifică a modelului de convergenţă economică a României cu Uniunea Europeană, precum şi a instrumentelor, mecanismelor şi politicilor de asigurare a convergenţei, cu luarea în considerare a sporirii semnificative a contribuţiei factorilor calitativi/intangibili (educaţie, competenţă

ştiinţifică şi tehnologică, inovare, extinderea TIC) la realizarea convergenţei economice.

Rapoarte de cercetare 1.500.000 20.07.2006 -31.08.2008
Procesul de integrare a Romaniei in economia europeana. Dimensiuni istorice si contemporane. (Grant1/47/CNCSIS 2006) Analiza economico-istorica a procesului de integrare a României si optimizarea politicilor de integrare Rapoarte de cercetare 300.000 27.06.2006 –
15.12.2008
Dezvoltarea Durabila a Romaniei in Context European si Mondial (DDRCEM)- Proiect CEEX-05-D8-34 C1-M1/05.10.2005 Strategii de dezvoltare durabila si măsuri de politica pro-dezvoltare durabila a Romaniei la orizontul anilor 2010, 2020. Rapoarte de cercetare 1.400.000 04.10.2005 – 30.09.2008
Sistem Integrat pentru Dezvoltarea Afacerilor – IDEA. Proiect CEEX 246/05.10.2005 Elaborarea unei strategii şi a unei platforme logistice (hardware şi software) bazate pe cercetare şi inovare, capabile să accelereze procesul de transformare industrială în România pentru industria de prelucrare a cărnii. Rapoarte de cercetare 1.400.000 07.10.2005- 31.08.2008
Cresterea competitivitatii economiei Romaniei Creşterea competitivităţii şi performanţelor industriei româneşti în context european şi mondial. Rapoarte de cercetare 150.000 11.08.2005 –

10.03.2006