1. Modificari structurale in economia mondiala ca efect al crizei financiare si economice. analiza modelelor de dezvoltare economica a statelor lumii prin prisma rezistentei fata de situatiile de criza, coord. Dr. Simona Poladian

2. Mutatii structurale in comertul international sub incidenta retelelor productiei globale gestionate de corporaţiile transnaţionale, coord. Dr. Agnes Ghibutiu

3. Studierea principalelor tendinte ale productiei, comerțului și prețurilor produselor de bază, materiilor prime și produselor industriale pe plan mondial. Racordarea României la piețele acestor produse, coord. Dr. Maria Cartas

4. Studierea conjucturii economice a statelor membre OCDE-prezent și perspective, coord. Cornel Albu

5. România în contextul noilor dimensiuni ale globalizării și dezvoltării relațiilor Uniunii Europene de cooperare și parteneriat la scara marilor spații geoeconomice și strategice ale lumii: American, Asia-Pacific, Africa și Orientul Mijlociu și ex-sovietic, coord. Dr. Marcel Moldoveanu:

6. Piaţa invăţământului superior în Uniunea Europeană, coord. Dr. Radu Gheorghiu și Dr. Manuela Unguru

7. Dezvoltarea rurală sustenabilă și Strategia Europa 2020 în perioada post-criză, coord. Dr. Andreea Drăgoi

8. Contribuţia politicii în domeniul achiziţiilor publice la promovarea concurenţei pe piaţa internă a UE, în contextul strategiei Europa 2020. Provocările pentru sistemul de achiziţii publice din România, coord. Dr. Lucia Iordache

9. Economia bazată pe cunoaștere: resursele materiale și umane din sectorul cercetare-dezvoltare din UE  și principalii săi concurenți pe plan mondial, coord. Dr. Ecaterina Stănculescu

10. Criza datoriilor suverane și reforma tratatelor europene. Impactul acestora asupra monedei euro și a țărilor est-europene, coord. Dr. Eugen Andreescu

11.  Perspectivele guvernanței economice în Uniunea Europeană: integrare fiscală și disciplinarea bugetară, coord. Dr. Petre Prisecaru

12. Managementul riscului de dezastre naturale de tip temperaturi extreme in Europa, coord. Prof. Dr Virginia Campeanu, Dr. Dana Ghitac

13. Oportunitati de cooperare Romania-China în domeniul investitiilor, în context european la orizontul anilor 2013- 2020, coord. Prof. dr Virginia Campeanu, dr. Sarmiza Pencea