PROGRAME FUNDAMENTALE ALE ACADEMIEI ROMÂNE 2011

Teme din Programul IV al Institutului Naţional de Cercetări Economice „Economia bazată pe cunoaştere şi inovare”, Proiect: Curente şi metodologii noi în ştiinţe economice, în pas cu schimbările economico-sociale şi cu progresul cunoaşterii, coordonator Acad. Aurel Iancu

1. Politica industrială a UE în contextul globalizării şi al schimbării tehnologice, Coordonator: Dr. Maria Cartas

2. UE şi România în contextul dezvoltării schimburilor comerciale internaţionale din domeniul tehnologiilor de vârf, Coordonator: Dr. Ecaterina Stănculescu

Temă din Programul V al Institutului Naţional de Cercetări Economice „Program interdisciplinar de prevenire a fenomenelor cu risc major la scară naţională”, Proiect Riscuri asociate dezastrelor naturale, în condiţiile schimbărilor climatice globale. Abordare integrată a impactului socio‑economic la scară europeană şi naţională, coordonator Acad. Florin Gheorghe Filip

3. Evaluarea impactului socio‑economic al dezastrelor climatologice. Etapa I: Documentare, Coordonatori: Prof. Dr. Virginia Câmpeanu, Dr. Dana Ghiţac

Teme din Programul VIII al Institutului Naţional de Cercetări Economice „Evaluarea Stării Economiei Mondiale Post-Criză (ESEMPC)”, Proiect I Tendinţele dezvoltării UE prin prisma Strategiei Europa 2020, coordonatori Dr. Constantin Ciupagea, Dr. Virginia Câmpeanu

4. Reconsiderări ale modelului de dezvoltare economică şi socială din UE prin prisma recentei crize financiare şi economice. Aplicarea conceptului de securitate economică şi energetică, Coordonator: Dr. Petre Prisăcaru

5. Politicile educaţionale şi de ocupare în UE în contextul Strategiei Europa 2020, Coordonator Dr. Manuela Unguru

6. Priorităţile aplicării politicii UE în domeniul concurenţei pentru consolidarea funcţionării pieţei interne, Coordonator Dr. Lucia Iordache

7. China – noua locomotivă a economiei mondiale post-criză. Implicaţii strategice pentru UE şi România pe termen mediu şi lung, Coordonatori: Prof. Dr. Virginia Câmpeanu, Dr. Sarmiza Pencea

8. Modificarea raportului de forţe şi a sferelor de influenţă pe plan mondial ca efect al crizei economice internaţionale, Coordonator: Dr. Simona Poladian

9. România în contextul redimensionării relaţiilor UE de cooperare şi parteneriat la scară regională şi globală, Coordonator: Dr. Marcel Moldoveanu

10. Reîntoarcerea la politici industriale şi un rol economie mai larg al statului în unele ţări dezvoltate şi emergente, Coordonator: Dr. Sarmiza Pencea

11. Tendinţe ale conjuncturii economice pe grupe de ţări şi ţări, Coordonator: Cornel Albu

12. Perspective în evoluţia cererii şi a preţurilor pe principalele pieţe şi burse internaţionale de mărfuri, Coordonator: Dr. Maria Cartas

13. Factorii competitivităţii economiei României, Coordonator: Dr. Radu Gheorghiu

14. Tendinţe în evoluţia protecţionismului comercial pe plan global. Factori cauzali, forme de manifestare şi implicaţii, Coordonator: Dr. Agnes Ghibuţiu

PROGRAME PRIORITARE ALE ACADEMIEI ROMÂNE 2011

Teme din Programul IX al Institutului Naţional de Cercetări Economice „Economia României şi sistemul euro”, Proiect Pregătirea României pentru aderarea la Zona euro: politici, măsuri, termene potenţiale, coordonatori Acad. Mugur C. Isărescu, Dr. Napoleon Pop

15. Perspective ale monedei Euro. Analize şi evaluări privind posibilitatea adoptării monedei unice europene de către ţările central şi est – europene, Coordonatori: Acad. Mugur Isărescu, Dr. Eugen Andreescu

16. UE şi Zona Euro in contextul crizei bugetare şi al dezechilibrelor economice globale. Consecinţe la nivel economic, politic şi geo-strategic, Coordonator: Drd. Ionela Băltăţescu