PROGRAME FUNDAMENTALE ALE ACADEMIEI ROMÂNE 2010

Teme din Programul IV al Institutului Naţional de Cercetări Economice „Economia bazată pe cunoaştere şi inovare”, coordonator Acad. Aurel Iancu

1. UE şi România în contextul dezvoltării schimburilor comerciale internaţionale din domeniul tehnologiilor de vârf, Coordonator: Dr. Ecaterina Stănculescu

Temă din Programul V al Institutului Naţional de Cercetări Economice „Program interdisciplinar de prevenire a fenomenelor cu risc major la scară naţională”, coordonator Acad. Florin Gheorghe Filip

2. Impactul dezastrelor naturale asupra economiilor europene, în condiţiile schimbărilor climatice globale, Coordonatori: Prof. Dr. Virginia Câmpeanu, Dr. Dana Ghiţac

Teme din Programul VIII al Institutului Naţional de Cercetări Economice „Evaluarea Stării Economiei Mondiale – ESEM (I)”, coordonatori Dr. Constantin Ciupagea, Dr. Virginia Câmpeanu

  • Proiect I Fenomene si procese definitorii ale evoluţiei integrării europene. Noua strategie de la Lisabona. Implicaţii asupra României, coordonatori: Dr. Petre Prisecaru, Dr. Manuela Cristina Unguru

3. Schimbările în politicile de CDI ale Uniunii Europene în raport cu priorităţile strategice şi cu situaţia economiei mondiale, Coordonator: Dr. Constantin Ciupagea

4. Reconsiderări ale cadrului strategic de dezvoltare a UE prin prisma crizei financiare şi economice, Coordonator: Dr. Petre Prisecaru

5. Reconfigurarea priorităţilor de politică energetică la nivelul UE şi în România în contextul crizei financiare şi economice. Sursele alternative de energie versus eficienţa energetică, Coordonator :Mariana Papatulică

6. Strategii şi soluţii în managementul crizelor financiare şi economice. Analiză comparativă între soluţiile adoptate de UE şi cele ale altor state dezvoltate, Coordonator: Drd. Ionela Băltăţescu

7. Megatendinţe şi semnale slabe privind dezvoltarea societăţii informaţionale în ţările Uniunii Europene, Coordonatori: Drd. Radu Gheorghiu; Drd. Viorel Niţă

8. Rolul externalităţilor în creşterea economică, Coordonator: Drd. Răzvan Voinescu

9. Procesul de consolidare a companiilor din UE în vederea creşterii competitivităţii şi adaptării la schimbările generate de globalizare. Provocările pentru politica de control al concentrărilor la nivel comunitar, Coordonator: Drd. Lucia Iordache

  • Proiect II Mutaţii în comerţul internaţional: Tendinţe, oportunităţi şi riscuri. Strategii ale UE27 pentru sustenabilitatea schimburilor comerciale, coordonator: Prof. Dr. Virginia Câmpeanu

10. Dezvoltări strategice ale relaţiilor comerciale UE27-China pentru sustenabilitatea deficitului comercial al UE. Contribuţii ale României, Coordonatori: Dr. Virginia Câmpeanu Dr. Sarmiza Pencea

11. Evoluţii recente ale fluxurilor comerciale şi investiţionale dintre UE şi ţările BRIC (Brazilia, Rusia, India, China). Implicaţii pentru România, Coordonator: Dr. Iulia Monica Oehler-Şincai

12. Modelul asiatic de dezvoltare axat pe export sub impactul crizei economico-financiare actuale. Implicaţii pentru UE, Coordonator: Dr. Iulia Monica Oehler-Şincai

13. Modificarea raportului de forţe şi a sferelor de influenţă pe plan mondial ca efect al crizei economice internaţionale, Coordonator: Dr. Simona Poladian

  • Proiect III Globalizarea şi integrarea regională în Europa – spre o nouă paradigmă a mileniului. Contextul economic internaţional al dezvoltării economico-sociale a României, coordonatori: Acad. Mircea Maliţa, Dr. Marcel Moldoveanu, Gabriel Munteanu

14. România în contextul redimensionării relaţiilor Uniunii Europene de cooperare şi parteneriat la scară regională şi globală, Coordonator: Dr. Marcel Moldoveanu

15. Evaluarea competitivităţii României în sfera schimburilor cu servicii în context european şi global, Coordonator: Dr. Agnes Ghibuţiu

16. Managementul dezvoltării durabile a ecosistemelor agricole, Coordonator: Dr. Maria Cartas

17. Oportunităţi şi provocări ale globalizării: Integrarea firmelor locale în lanţurile globale ale valorii, Coordonator: Dr. Sarmiza Pencea

18. Tendinţe ale conjuncturii economice pe grupe de ţări şi ţări, Coordonatori: Gabriel Munteanu; Cornel Albu

19. Perspective în evoluţia cererii şi a preţurilor pe principalele pieţe şi la bursele internaţionale de mărfuri, Coordonator: Octavian Rădulescu