elaborate în conformitate cu domeniile strategice şi direcţiile prioritare incluse în „Strategia cercetării ştiinţifice în Academia Română 2014-2020”
Domeniul strategic 6. Cercetări pentru dezvoltarea durabilă a ţării (economic, social, juridic, mediu)

6.5 Noile condiţii de integrare europeană şi de globalizare. Convergenţă reală şi nominală

Coordonatori: Acad. Mugur Isărescu, Dr. Napoleon Pop, Dr. Simona Moagăr Poladian

6.5.1 Foaia de parcurs pentru adoptarea monedei unice europene din perspectiva strategiilor statelor membre ale UE şi adecvarea lor la condiţiile actuale (temă multianuală)Acad. Mugur Isărescu, Dr. Simona Moagăr-Poladian

6.5.2. Evaluarea proceselor globalizării. Impactul acestora asupra României ca stat membru al Uniunii Europene – Dr. Napoleon Pop, Dr. Valeriu Ioan Franc

6.5.3 O propunere de viziune strategică a Uniunii Europene. Evaluarea domeniilor cu relevanţă pentru viziunea strategică a UE şi raportarea acestora la interesele României  – Dr. Petre Prisecaru, Dr. Andreea Drăgoi

6.5.4 Apropierea economică şi financiară a statelor membre din Uniunea Europeană – condiţie pentru stabilitatea şi unitatea Europei (temă multianuală) – Dr. Mihai Niţoi, Dr. Dorina Clichici

6.5.5 Decalaje economice si sociale intraeuropene. Politica de dezvoltare durabilă: sănătate si transport – Dr. Virginia Campean, Dr. Petre Prisecaru

6.5.6 Politicile UE pentru dezvoltare rurală sustenabilă. Comparaţii la nivel international – Dr. Andreea Drăgoi

6.5.7 Stadiul comparativ al implementarii programelor europene de finanţare 2014-2020 a activităţilor de cercetare-inovare în țările membre UE din Europa Centrala si de Est –  Dr. Victoria Folea

6.5.8 Noile raporturi de forţe dintre marile puteri si impactul acestora asupra economiei mondiale,  sistemului monetar internaţional şi pieţelor de capital  – Dr. Simona Moagăr-Poladian, Dr. George Cornel Dumitrescu, Emilia Bălan

6.5.9 Impactul celei de-a patra revoluții industriale asupra creșterii si dezvoltării economice – Dr. Manuela Unguru

6.5.10 Tendinţe privind evoluţia economiei mondiale şi a comerţului internaţional (temă multianuală) – Dr. Agnes Ghibuţiu, Dr. Simona Moagăr Poladian

6.5.11 Evoluţii majore pe principalele pieţe internaţionale. Evaluarea tendințelor prețurilor internaționale și a impactului acestora asupra economiei românești (temă multianuală) – Dr. Maria Cartas

6.5.12 România, la intersecția inițiativelor chineze  O Centură, Un Drum și 16+1. Poziționarea României pe harta Noului Drum al Mătăsii – Dr. Iulia Monica Oehler-Şincai

6.5.13 Implicații ale schimbărilor în raporturile de forțe dintre fenomenul globalizării și entitățile statale asupra creșterii și dezvoltării economice – Dr. Florin Bonciu

6.5.14 Modele de dezvoltare economice emergente si impactul lor asupra modelelor economice traditionale – Răzvan Voinescu

6.5.15 China ca furnizor global de capital investițional în ascensiune. Noi motivatii și strategii, implicații pentru economia mondială, Europa și România – Dr. Sarmiza Pencea

6.5.16 Impactul noii legislatii comunitare asupra politicii energetice a UE – Mariana Papatulică  Dr. Alina Dumitrescu

6.11. Cercetări retrospective privind evaluarea experienţelor şi a gândirii economico-sociale şi politice Centenar România 1918-2018 Coordonatori: Acad. Aurel Iancu, Prof. univ. dr. Victor Axinciuc, m.o.AR, Prof. dr. Constantin Ciutacu, Prof. dr. Florin Marius Pavelescu

6.11.26 Un secol de relații economice și politice internaționale 1918-2018 – Dr. Simona Moagăr Poladian

6.22 Dezvoltarea şi crearea de instrumente de lucru – dicţionare, baze de date, arhive, etc

Pomovarea, diseminarea şi valorificarea rezultatelor cercetărilor institutelor din reţeaua INCE

Coordonator: Prof. dr. Valeriu Ioan – Franc

6.22.12   I. Baza de date internationala  NOS – se acceseaza la http://www.nos.iem.ro/

               II. Reviste indexate în baze de date:

                                                      – Global Economic Observer- aparitie semestriala  – ISSN 2343-9742; ISSNL 2343-9742; ISSN (ONLINE) 2343-9750;

                                                      – Revista de Economie Mondiala -editie electronica, aparitie trimestriala – ISSN: 2343-9521; ISSN-L: 2066-7795;

                                                      – Conjunctura Economiei Mondiale – apariţie anuală- ISSN 1583-090X;

                                                      – Euroinfo – apariţie lunară- ISSN 1582-9723

                III. Reviste în curs de indexare

                                                    – Piața internațională. Analize conjuncturale. Prețuri și cotații – apariţie săptămânală- ISSN 1222-3859