elaborate în conformitate cu domeniile strategice şi direcţiile prioritare incluse în „Strategia cercetării ştiinţifice în Academia Română 2014-2020”

Domeniul strategic 6. Cercetări pentru dezvoltarea durabilă a ţării (economic, social, juridic, mediu)

6.5 Noile condiţii de integrare europeană şi de globalizare. Convergenţă reală şi nominală

Coordonatori: Acad. Mugur Isărescu, Prof. dr. Napoleon Pop, Prof. dr. Simona Moagăr Poladian

6.5.1 Foaia de parcurs pentru adoptarea monedei unice europene din perspectiva  strategiilor statelor membre ale UE şi adecvarea lor la condiţiile actuale,

Coord. Acad. Mugur Isărescu, Dr. Simona Moagăr-Poladian, C.S. I

6.5.2 O propunere de viziune strategică a Uniunii Europene, Coord. Dr. Napoleon Pop, C.S. I;  Dr. Petre Prisecaru, C.S I

6.5.3 Apropierea economică şi financiară a statelor membre din Uniunea Europeană – condiţie pentru stabilitatea şi unitatea Europei, Coord. Dr. Simona Moagăr Poladian, C.S.I; Dr. Mihai Niţoi, C.S. III

6.5.4 Viziunea strategică a UE prin prisma principalelor orientări şi direcţii ale politicilor comunitare. Decalaje economice şi sociale intraeuropene: premisă pentru fundamentarea politicilor economice si sociale ale României, Coord. Dr. Virginia Câmpeanu, C.S. I; Dr. Petre Prisecaru, C.S. I

6.5.5 Finanţarea sectorului agricol din Uniunea Europeană în contextul noilor direcţii strategice ale politicii agricole comune: implicaţii pentru România, Coord.

Dr. Andreea Drăgoi, C.S. II

6.5.6 Impactul absorbţiei fondurilor europene de cercetare, structurale şi de investiţii. Studiu de caz pentru România, Coord. Dr. Victoria Folea, C.S. III; Dr. Cristian Clauriu Cocoşatu, C.S. III

6.5.7 Resursele materiale si umane din sectorul de cercetare-dezvoltare din UE. Prezent si perspective, Coord. Dr. Ecaterina Stănculescu, C.S. I

6.5.8 Impactul mega acordurilor regionale asupra sistemului comercial mondial,  Coord. Dr. George Cornel Dumitrescu, C.S.III;  Drd. Ionela Bălţătescu, C.S. III

6.5.9 Tendinţa globală de urbanizare şi creşterea sustenabilă, Coord. Dr. Manuela Unguru, C.S. I

6.5.10 Tendinţe privind evoluţia economiei mondiale şi a comerţului internaţional (temă multianuală), Coord. Cornel Albu, C.S. II

6.5.11 Evoluţii majore pe principalele pieţe internaţionale. O posibilă metodologie de evaluare a tendinţelor preţurilor internaţionale şi a impactului acestora asupra economiei româneşti (temă multianuală), Coord. Dr. Maria Cartas, C.S. I

6.5.12 Rolul BRICS în redefinirea ordinii economice mondiale (II) –  (temă multianuală), Coord. Dr. Iulia Monica Oehler-Şincai, C.S. II

6.5.13 Perspectivele industriei de neferoase pe plan mondial-orizont 2025, Coord. Dr. Florela Stoian, C.S. III

6.5.14 Noile  caracteristici ale globalizării, Coord. Dr. Florin Bonciu, C.S. I

6.5.15 Creşterea şi dezvoltarea economică sustenabile în contextul perioadei post-criză, Coord. Dr. Radu Gheorghiu, C.S. II, Răzvan Voinescu, C.S. III

6.5.16 Reechilibrarea economica a Chinei şi consecinţele ei externe. Provocări şi oportunităţi pentru UE si România. Studiu multianual. Coord. Dr. Sarmiza Pencea, C.S. I

6.5.17 Reconsiderări ale politicii energetice în Uniunea Europeană. Implicaţii pentru România, Coord. Dr. Alina Dumitrescu, C.S. II,  Mariana Papatulică , C.S. II