6.3 Capitalul uman. Dezvoltarea economică bazată pe cunoaştere, inovare şi inteligenţă

Coordonatori: Acad. Florin Gheorghe Filip, Prof. dr. Luminiţa Chivu, Prof. dr. Steliana Sandu

6.3.10 Dimensiunea internaţională a activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare a Uniunii Europene, Coord.: Dr. Ecaterina Stănculescu

6.3.11 Transformări ale modelului social european – consecinţe economice. Provocări pentru Europa Centrală şi de Est , Coord.: Ionela Bălțătescu

6.5 Noile condiţii de integrare europeană şi de globalizare. Convergenţă reală şi nominală

Coordonatori: Acad. Mugur Isărescu, Prof. dr. Napoleon Pop, Prof. dr. Simona Moagăr Poladian

6.5.1 O propunere de viziune strategică a UE, Coord.: Dr. Napoleon Pop

6.5.2 Implicaţiile repoziţionării actorilor globali ca efect al accentuării tendinţelor de regionalizare, Coord.: Dr. Simona Moagăr-Poladian

6.5.3 Absorbţia fondurilor europene în Europa Centrală şi de Est. Cazul României, Coord.: Dr. Simona Moagăr-Poladian

6.5.4 Perspectivele relaţiilor economice ale Turciei cu UE şi implicaţiile pentru România, Coord.: Dr. Radu Gheorghiu

6.5.5 Remodelarea sistemului comercial internaţional. Implicaţiile sistemice ale noului regionalism comercial, Coord.: Dr. Agnes Ghibuţiu

6.5.6 Africa în noul context economic şi geopolitic mondial. Oportunităţi pentru România, Coord.: Dr. Marcel Moldoveanu, Dr. Florin Bonciu

6.5.7 Evoluţii şi tendinţe pe piaţa internaţională a ţiţeiului şi gazului natural şi implicaţii asupra independenţei energetice a României, Coord.: Dr. Petre Prisecaru

6.5.8 Valenţe şi provocări ale creşterii economice tridimensionaleîn UE , Coord.: Dr. Alina Dumitrescu

6.5.9 Tendinţe privind evoluţia economiei mondiale şi a comerţului internaţional în perioada 2014-2015, Coord.: Cornel Albu

6.5.10 Rolul BRICS în conturarea unei noi ordini economice mondiale, Coord.: Dr. Iulia Monica Oehler Şincai

6.5.11 Reechilibrarea economică a Chinei şi implicaţiile ei externe. Provocări şi oportunităţi pentru UE şi România, Coord.: Dr. Sarmiza Pencea

6.5.12 Evoluţii şi tendinţe pe principalele pieţe internaţionale de metale şi produse agricole şi provocări pentru România, Coord.:Dr. Maria Cartas

6.5.13 Adaptare ofertei la creşterea rapidă a cererii mondiale de metale neferoase. Implicaţii pentru România, Coord.: Dr. Florela Stoian

6.5.14 Întreprinderile mici şi mijlocii în context european. Orizont 2020-2030, Coord.: Dr. Anca Dragomirescu

6.5.15 Decalaje economice şi sociale intra-europene măsurate prin indici compoziţi, Coord.: Dr. Virginia Câmpeanu

6.5.16 Contributia politicii de dezvoltare rurala la sprijinirea cresterii economice sustenabile în UE-28. Implicatii pentru România, Coord.: Dr. Andreea Drăgoi

6.5.17 Tendinţe şi provocări pe termen mediu şi lung pentru sectorul agroalimentar în Uniunea Europeană, Coord.: Dr. Manuela Unguru