Lista publicaţiilor, studiilor şi situaţiilor conjuncturale ce vor fi elaborate de IEM în 2018

A. Publicaţii în regim de abonament

1. PIAȚA INTERNAȚIONALĂ. ANALIZE CONJUNCTURALE. PREȚURI ȘI COTAȚII

Buletinul săptămânal cuprinde patru secțiuni după cum urmează:

I. Economia țărilor lumii prezintă analize economice şi conjuncturale, date şi informaţii din economia mondială, dintre care se menţionează: evoluţii în economia mondială, pe grupe de ţări şi principale ţări (indicatori macroeconomici, comerţ internaţional, investiţii străine directe),

II. Piața materiilor prime, bunurilor și serviciilor, cuprinde analize economice despre principalele pieţe şi burse de mărfuri şi pieţe valutare, alte informații relevante și de actualitate despre piațele menționate.

III. Tendința săptămânală cuprinde sinteze conjuncturale la principalele grupe de mărfuri şi produse (ţiţei, gaz natural, produse petroliere; cereale, ulei și boabe de soia, zahăr, cafea, cacao; bumbac; aluminiu; cupru, metale preţioase; piaţa valutară şi pieţe de capital), precum și evoluțiile cotațiilor medii săptămânale pentru produsele analizate.

IV. Prețuri și cotații internaționale, cuprinde cotaţii de la bursele internaţionale de mărfuri, preţuri la diferite produse şi sortimente pe principalele pieţe internaţionale, preţuri medii de export şi import, etc. Principalele produse la care se publică preţuri şi cotaţii: metale neferoase (aluminiu, cupru, plumb, zinc, nichel, cositor), metale preţioase şi platinice (aur, argint, platină, paladiu, etc.); metale speciale (antimoniu, bismut, cadmiu, cobalt, germaniu, indiu, magneziu, mangan molibden, seleniu, telur, galiu, iridiu, rodiu, ruteniu,), feroaliaje de bază şi speciale, semifabricate din oţel, (minereuri de fier, tantal, etc.), energie electrică, uraniu, ţiţei (diferite pieţe), JET-Kerosen, produse petroliere (benzină, motorine, păcură: naftǎ), diferite tipuri de cauciuc natural şi sintetic, materiale plastice, îngrăşăminte, produse sodice, solvenţi, produse agroalimentare: cereale, cafea, cacao, zahăr, porci vii, vite vii, fibre textile (bumbac index „A” middling 13/23 inch); ulei de floarea soarelui, ulei de soia boabe, ulei de arahide, ulei de palmier, ulei de rapiţă, ulei de seminţe de bumbac, ulei de nuci de cocos, faină de floarea soarelui, făină de soia boabe, făină de rapiţă, făină din seminţe de bumbac, făină de peşte, seminţe de floarea soarelui, seminţe de soia boabe, arahide, seminţe de rapiţă; evoluţia cursului EURO şi al dolarului precum şi al altor monede etc.

Apariţie: 1 număr/săptămână (acoperă cu informaţii de preţuri toate zilele  săptămânii)

Preţ:      12 luni: 2.100 RON

                 6 luni: 1.119 RON 

                 3 luni:    559 RON

                 1 lună:   200 RON

2. EUROINFO

( Revistă lunară editată de cei mai buni specialişti în domeniul afacerilor europene de la Centrul de Studii Europene – Piaţa Internă şi Concurenţa – al I.E.M. )

O publicaţie esenţială pentru toţi cei care sunt implicaţi în procesul de integrare a României în Uniunea Europeană, pentru cei ce contribuie la / beneficiază de crearea unei pieţe funcţionale în România, care să reziste presiunilor concurenţiale.

Colecţia EUROINFO selectează cele mai noi schimbări şi reglementări privind politicile Uniunii Europene în domenii de interes pentru România, contribuind în acest fel la informarea celor implicaţi în armonizarea politicilor noastre cu cele ale UE, precum şi la pregătirea oamenilor de afaceri ce acţionează pe piaţa românească sau pe cea a Uniunii Europene.

Autorii sintetizează şi comentează trei domenii:

  • Articole şi comentarii referitoare la cele mai importante evoluţii de dată recentă  în plan instituţional, economic şi relaţii externe ale UE;
  • Reglementări sectoriale în domeniul diverselor politici comune ale UE
  • Principalele evenimente privind Piaţa internă, politica concurenţei din cadrul UE

   Apariţie: lunară (12 numere/an)

   Preţ abonament/an:  600 RON ;    

B. Studii, microstudii, situaţii conjuncturale

Tendinţe în evoluţia conjuncturii economiei mondiale, a ţărilor OCDE, UE şi BRICS în 2017 şi previziuni pentru 2018. Tendinţe în evoluţia comerţului internaţional în 2017 şi perspective pentru 2018.

Studiul analizează evoluţia conjuncturii economice în 2017 pe ansamblul ţărilor membre OCDE, UE şi BRICS şi separat pe principalele ţări: SUA, Japonia, Germania, Franţa, Marea Britanie, Italia, Canada, Spania, Turcia, Suedia, Polonia, Grecia, Portugalia, Cehia, Ungaria, Slovacia, China, Rusia, India, Brazilia, Rep. Africa de Sud, Coreea de Sud Si Indonezia, evidenţiind tendinţele manifestate în domeniul creşterii economice, inflaţiei, şomajului, comerţului exterior, a politicilor economice şi financiare.

Studiul evidenţiază perspectivele acestei conjuncturi în 2017-2018, prin prisma prognozelor elaborate pe plan naţional şi internaţional.

Studiul prezintă evoluţia comerţului internaţional în 2017 (volum, structură, orientare geografică) şi prognozele pentru 2017-2018.

      Apariţie: mai-iunie 2018

      Preţ: 350 RON

CONJUNCTURA ECONOMIE MONDIALE 2018

Conjunctura economiei mondiale este o publicaţie anuală de tradiţie a IEM şi constituie o colecţie de analize, date şi informaţii exhaustive privind evoluţia conjuncturii economiei mondiale în anul anterior publicării, situaţia comerţului internaţional şi a principalelor pieţe de mărfuri, precum şi prognozele acestora pe termen scurt.

Sunt prezentate, de asemenea, evoluţiile conjuncturii economice din principalele ţări membre ale OCDE, UE şi ale Grupului BRICS în anul precedent publicării şi prognozele pentru următorii doi ani.

Anuarul reuneşte un colectiv de redacţie extrem de specializat, pe sectoare de activitate, economii naţionale, tipuri de mărfuri şi domenii de analiză, oferind o imagine detaliată a conjuncturii economiei mondiale. Publicaţia nu reprezintă numai un demers academic, ci se adresează totodată autorităţilor guvernamentale, mediului universitar, mediului de afaceri, analiştilor economici şi publicului larg interesat de procesele şi fenomenele economiei globale.

Pret – 50 lei

Aparitie CONJUNCTURA ECONOMIEI MONDIALE 2018 – iunie 2018

TVA =  0

Taxa de difuzare = 0 

(difuzarea publicaţiilor săptămânale / bisăptămânale se face prin Poşta  Română, taxele poştale  fiind suportate de institutul nostru; publicaţiile lunare / trimestriale / semestriale se transmit în Bucureşti prin delegat IEM şi în ţară prin colet poştal)

NOTĂ: Abonametele/achiziţiile se fac DIRECT de la I.E.M., institutul nostru, în calitate de autor, editor şi distribuitor al propriilor publicaţii, necolaborând cu nici o firmă distribuitoare.

Comenzi şi informaţii suplimentare:

Compartiment Marketing

Nela MIRU

0744.842173;  021-318.24.60

E-mail: office@iem.ro; nela_miru@yahoo.com