Absorbţia fondurilor europene şi impactul acestora în Europa Centrală şi de Est. Studiu de caz: România

În cadrul reuniunii grupului de reflecţie IEM: “GLOBAL 3G – Repoziţionarea actorilor economici în Globalizare, impactul Geopolitic şi Geostrategic”, doamna dr. Victoria FOLEA, a susţinut prezentarea „ABSORBŢIA FONDURILOR EUROPENE ŞI IMPACTUL ACESTORA ÎN EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST. STUDIU DE CAZ: ROMÂNIA

Reuniunea a avut loc în ziua de Joi, 6 Aprilie 2017, ora 12.00 a.m., la Sala de Conferințe a Institutului de Economie Mondială din cadrul Academiei Române, Calea 13 septembrie, nr. 13.

6aprilie2017