6.2 Valorificarea eficientă a patrimoniului naţional de resurse naturale (coordonatori: Academician Bogdan, Prof. dr. C. Russu si C.S.I Dr. S. Muscalu)

6.2.5. Fuziuni şi achiziţii în mineritul mondial, Coord.: Dr. Florela Stoian

6.3. Capitalul uman. Dezvoltarea economică bazată pe cunoaştere, inovare şi inteligenţă (coordonatori Academician Gh. Filip, Prof. dr. L. Chivu  si C.S.I Dr. S. Sandu)

6.3.6. Activitatea de inovare şi brevete, factor de competitivitate internaţională a Uniunii Europene, Coord.: Dr. Ecaterina Stănculescu

6.4. Analiza dinamicii economiei naţionale. Direcţii de îmbunătăţire a structurilor economice în condiţiile creşterii competitivităţii (coordonatori Prof. dr. C. Ciutacu  si Prof. dr. V. Ioan Franc)

6.4.7. Marea Neagră la confluenţa intereselor noilor factori mondiali în domeniul energiei. Provocări pentru România, Coord.: Mariana Papatulică

6.5. Noile condiţii de integrare europeană şi de globalizare. Convergenţă reală şi nominală (coordonatori Academician M. Isarescu, C.S. I dr. S. Poladian si C.S.I Dr. N. Pop)

6.5.3. Tendinţe definitorii în economia mondială şi raportul de forţe dintre marile puteri (II), Coord.: Dr. Simona Moagăr-Poladian

6.5.4. Decalaje socio-economice intra-europene în perioada de post-aderare a României la UE, Coord.: Dr.Virginia Cîmpean

6.5.5. Tendinţe privind evoluţia economiei mondiale şi a comerţului internaţional, Coord.: Corneliu Albu

6.5.6. Principalele tendinţe ale producţiei, comerţului şi preţurilor unor produse de bază, materii prime şi produse industriale pe plan mondial (serii statistice pe termen mediu si lung), Coord.: Dr. Maria Cartas

6.5.7. Evoluţii ale parteneriatului la scara Spaţiului geoeconomic şi strategic Asia-Pacific în contextul globalizării, Coord.: Dr. Marcel Moldoveanu

6.5.8. Re-echilibrarea economica a Chinei şi implicaţiile ei externe. Provocări şi oportunităţi pentru Uniunea Europeana şi România, Coord.: Dr. Sarmiza Pencea

6.5.9. Perspectivele post criză ale industriei metalurgice pe plan mondial, Coord.: Dr. Anca Dragomirescu

6.5.10. Competitivitatea– criteriu de convergenţă reală, Coord.: Dr. Radu Gheorghiu, Răzvan Voinescu

6.5.11. Modificări în perspectiva clasică a adoptării euro. Provocări pentru România şi alte state membre ale Uniunii Europene cu derogare de la adoptarea monedei unice,Coord.: Dr. Eugen Andreescu, Rodica Velciu

6.5.12. Uniunea Europeana: Reorientări ale politicii comerciale după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Poziţia României, Coord.: Dr. Iulia Monica Oehler Şincai

6.5.13. Provocări ale politicilor sociale şi economice în ţările Europei Centrale şi de Est, Coord.: Drd. Ionela Bălţătescu

6.6. Instabilitatea economică şi politici de stabilizare în condiţiile financiarizării economiilor si cresterii complexitatii si vulnerabilitatii proceselor economico-sociale si sistemelor institutionale (coordonatori Academician Iancu, C.S. I dr. C. Marin)

6.6.8. Uniunea Bancară: O nouă  dimensiune a guvernanţei economice a Uniunii Europene, Coord.: Dr. Petre Prisecaru

6.7. Dezvoltarea şi perfecţionarea instrumentelor de prognoză economică şi socială. Modele, scenarii, analize numerice şi calitative (coordonatori Academician Dobrescu, AcademicianL. Albu si C.S. I M. Iordan)

6.7.17. Pieţele principalelor produse alimentare: simularea evoluţiilor acestora în baza modelului AGMEMOD. Studiu de caz România, Coord.: Dr. Manuela Unguru

6.8. Criterii economice şi sociale ale regionalizării şi dezvoltării locale în România (coordonatori Academician P. Otiman,  C.S. I F. Toderoiu)

6.8.6. Uniunea Europeană: Dezvoltarea rurală, factor de minimizare  a disparităţilor regionale, Coord.: Dr. Andreea Drăgoi

6.22. Dezvoltarea şi crearea de instrumente de lucru – dicţionare, baze de date, arhive, etc. (coordonator  Prof. dr. V. Ioan Franc)

6.22.12. Institutul de Economie Mondială

  • Global Economic Observer- aprilie semestriala (din 2013);
  • Tendinţe şi perspective pe principalele pieţe internaţionale de mărfuri şi valutare – apariţie săptămânală;
  • Revista de Economie Mondiala (ediţie electronică, apariţie trimestriala);
  • Conjunctura Economiei Mondiale – apariţie anuală;
  • Eurolex – apariţie trimestrială;
  • Euroinfo – apariţie lunară;
  • Piaţa internaţională – buletin de preţuri şi cotaţii – apariţie bisăptămânală.