China: Obiective și ținte economice ale anului 2016

AUTOR: Sarmiza PENCEA

Potrivit Raportului privind activitatea guvernului, prezentat de către premierul Li Keqiang la cea de-a patra sesiune a celui de-al 12-lea Congres al RPC, din 5 martie 2016, în acest prim an al noului cincinal 2016-2020, pe parcursul căruia China își propune să devină o societate moderat-prosperă, vor fi urmărite în continuare obiectivele majore ale strategiei cuprinzătoare a guvernului, respectiv: (i) continuarea reformei și deschiderii către exterior; (ii) implementarea noii viziuni privind dezvoltarea; (iii) respectarea principiului general de a asigura progresul în paralel cu menținerea stabilității performanței economice; (iv) adaptarea la “noua normalitate a dezvoltării economice”; (v) respectarea principiilor directoare potrivit cărora politicile macroeconomice trebuie să fie stabile, politicile industriale, țintite, micro-politicile, flexibile, politicile de reformă, practice, iar politicile sociale să asigure acoperirea nevoilor de bază; (vi) menținerea echilibrului între asigurarea stabilității creșterii și efectuarea ajustărilor structurale; (vii) consolidarea reformelor structurale pe partea ofertei; (viii) accelerarea promovării noilor forţe motrice ale dezvoltării; (ix) consolidarea avantajelor comparative tradiționale; (x) eliminarea excedentelor de capacitate, a excesului de stocuri, reducerea datoriilor, a costurilor și “întărirea punctelor slabe“.

Premierul chinez consideră că se poate asigura un start bun al celui de-al 13-lea cincinal acționând pe aceste direcții și atingând următoarele ținte de dezvoltare stabilite pentru anul 2016:

  • Creșterea PIB: 6,5%-7%, ritm care va putea asigura angajarea completă a noilor intrați în piața muncii;
  • Creșterea indicelui prețurilor de consum (rata inflației): circa 3%;
  • Crearea a cel puțin 10 milioane de noi locuri de muncă;
  • Șomajul urban: maximum 4,5%;
  • Creștere fermă a volumului importului și exportului;
  • Asigurarea echilibrului de bază al balanței de plăți externe;
  • Creșterea veniturilor personale în pas cu creșterea PIB;
  • Reducerea cu cel puțin 3,4% a consumului de energie pe unitatea de PIB;
  • Reducerea în continuare a poluării cu poluanții cei mai importanți.

Guvernul este conștient de faptul că în 2016 economia chineză va fi supusă unor încercări chiar mai dificile decât în 2015, în condițiile în care factorii externi (schimbările profunde din economia mondială, lentoarea creșterii economice globale, fluctuațiile de pe piețele financiare și ale prețurilor produselor de masă, riscurile geopolitice crescânde etc.) creează un mediu extern marcat de instabilitate și incertitudine, iar factorii interni (schimbarea ritmului creșterii, dificultățile asociate ajustărilor structurale, schimbarea motoarelor creșterii etc.) generează probleme complexe, întrețesute, deloc simplu de rezolvat. China este însă obișnuită cu provocările dezvoltării și este pregătită să facă față acestor încercări, având în vedere faptul că dezvoltarea ei rapidă din deceniile precedente i-a asigurat “…fundamente materiale solide, iar economia ei este extrem de rezistentă, are un potențial uriaș și spațiu amplu de creștere.” (Li Keqiang, 2016), iar, pe de altă parte, reforma și deschiderea spre exterior au dat un nou imbold creșterii și au ocazionat obținerea unei experiențe bogate în privința dezvoltării unor noi căi de reglementare macroeconomică.

Bibliografie

Justin Yifu Lin – Why China Can Grow According to Plan, Project Syndicate, 25.03.2016, https://www.project-syndicate.org/commentary/china-growth-goals-are-achievable-by-justin-yifu-lin-2016-03

Li Keqiang – Report on the Work of the Government, delivered at the Fourth Session of the Twelfth National People’s Congress on March 5, 2016;

NBSC (2016) – Statistical Communique of the People’s Republic of China on the 2015 National Economic and Social Development, National Bureau of Statistics of China, February 29, 2016;

NDRC (2016) – Report on the Implementation of the 2015 Plan for National Economic and Social Development and on the 2016 Draft Plan for National Economic and Social Development, delivered at the Fourth Session of the Twelfth National People’s Congress on March 5, 2016, National Development and Reform Commission;

CIA World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html