Sinteze 2015

Titlul Autor/Autori
1 Revigorarea agendei comerciale internaționale*) Dr. Agnes Ghibuțiu PDF
1 Comerțul mondial: evoluții recente, tendințe și perspective*) Dr. Agnes Ghibuțiu PDF
2 Explozia regionalismului comercial: Cauze, particularități și implicații*) Dr. Agnes Ghibuțiu PDF
3 Considerații privind proiectul de Uniune energetică a Uniunii Europene și modalitățile de implementare a acestuia*) Mariana Papatulică PDF
4 BREXIT: Impactul economic și politic al unei eventuale ieșiri a Marii Britanii din Uniunea Europeană*) Dr. Simona Moagăr-Poladian, drd. Ionela Băltăţescu, Emilia-Mary Bălan, dr. George-Cornel Dumitrescu, Mariana-Camelia Ţăranu, Alexandra Rusu PDF
5 Cauze și efecte ale declinului prețurilor internaționale ale țițeiului în 2014-2015. Perspective*) Mariana Papatulică PDF
6 Piața internațională a grâului în 2013-2014 și perspective pe termen scurt*) Emilia Bălan PDF
7 Grecia – comentarii privind situaţia economico-politică actuală. Posibilele consecinţe ale unui Grexit Dr. Andreea Drăgoi,
Cornel Albu
PDF

*) Textele integrale ale sintezelor pot fi consultate la biblioteca IEM

Articole și comunicări științifice 2015

Titlul Autor/Autori
1. Politica monetară la schimbarea de mandate Dr. Napoleon Pop PDF
2. Desăvârşirea proiectului Uniunii Europene are nevoie de o nouă viziune strategică inclusiv prin prisma intereselor naţionale ale României Dr. Napoleon Pop,
Dr. Iulia Monica Oehler Șincai
PDF
3. Grecia – prelungirea acordurilor de finanțare internațională Dr. Andrei Rădulescu PDF
5. Drumul României spre Euro Dr. Andrei Rădulescu PDF
6. Economia României la începutul unui nou ciclu Dr. Andrei Rădulescu PDF

Sinteze, articole și comunicări științifice 2014