Institutul a fost înfiinţat în anul 1967 sub titulatura de „INSTITUTUL PENTRU STUDIEREA CONJUNCTURII ECONOMICE INTERNAŢIONALE”, ca entitate bugetară, cu personalitate juridică (H.C.M. nr. 904/20.04.1967).

În anul 1976, prin reorganizare, devine „INSTITUTUL DE ECONOMIE MONDIALĂ – IEM” (Decret nr. 426/27.12.1976).

În perioada 1967-1990, Institutul a fost în subordinea MINISTERULUI COMERŢULUI EXTERIOR, pentru care a elaborat sute de studii şi sinteze care au reprezentat un suport important în promovarea produselor româneşti pe pieţele externe.

În paralel cu această activitate aplicativă, Institutul de Economie Mondială având una din cele mai bine dotate biblioteci din România, a asigurat accesul larg al specialiştilor (profesori, cercetători, ziarişti, istorici) şi studenţilor, foarte mulţi dintre aceştia finalizându-şi în IEM  lucrările de diplomă, doctorate, cărţi sau articole. Sub egida institutului, cercetătorii au publicat numeroase cărţi sau cursuri universitare care au stat la baza formării profesionale a multor generaţii de studenţi, în special, din cadrul A.S.E. Bucureşti. Pe plan extern, IEM a dezvoltat un sistem de colaborări cu institute similare din Est dar şi din Vest, stagiile de formare profesională reciproce fiind o practică benefică care a permis o mai bună înţelegere a realităţilor din ţările respective.

Timp de 20 de ani institutul a avut şansa de a fi condus de profesorul Costin Murgescu, membru corespondent al Academiei Române, care şi-a dedicat cei mai prolifici ani ai carierei „modelării” profesionale şi umane a sute de tineri absolvenţi de facultăţi care erau admişi în institut după criteriul pregătirii profesionale de excepţie, lucru confirmat în scris de conducerile universităţilor din care proveneau.

Aşa se poate explica faptul că după momentul decembrie 1989, mulţi cercetători de elită şi-au asumat responsabilităţi majore în instituţii publice şi private din România sau străinătate, valorificându-şi cunoştinţele şi experienţa dobândite în anii petrecuţi în IEM, când au beneficiat de o solidă pregătire profesională sub îndrumarea profesorului Costin Murgescu. După 1990, IEM se integrează în structura Institutului Naţional de Cercetări Economice (INCE) ca unitate componentă a sistemului de cercetare fundamentală din cadrul Academiei Române (H.G. nr. 505/10.05.1990), având personalitate juridică.