Prin acordurile de colaborare cu instituţii de cercetare şi de învăţământ din ţară şi din străinătate, IEM urmăreşte instituirea unei baze permanente de cooperare care să conducă la creşterea vizibilităţii activităţilor IEM prin promovarea cercetării româneşti în diverse parteneriate reciproc benefice.

IEM face parte din următoarele rețele de cercetare:

         -China CEEC Think Tanks Network. Mai multe detalii găsiți aici.

        -European Association for Development Research and Training Institutes (EADI). Mai multe detalii găsiți aici.

În particular, IEM urmăreşte prin aceste parteneriate:

– realizarea în comun a unor programe prioritare de cercetare şi cooperare ştiinţifică;

– organizarea de conferinţe știinţifice, simpozioane, workshopuri şi alte manifestări știinţifice în domeniul relaţiilor economice internaţionale, cu participare naţională și internaţională;

– diseminarea experienţei şi a rezultatelor obţinute de specialiştii din instituţiile partenere, prin editarea şi publicarea de cărţi, reviste şi alte materiale de informare;

– instituţionalizarea unui schimb de publicaţii periodice sau editoriale;

– editarea în comun de lucrări ştiinţifice prin intermediul editurilor specializate ale instituţiilor partenere;

– alte forme de colaborare convenite de comun acord de către instituţiile partenere.

 

Institutul de Economie Mondială a încheiat acorduri de parteneriat cu următoarele instituții din țară și străinătate:

 Institututul De Cercetări Juridice, Academia Română

– Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”

– Editura Universitară

– Institutul European din România

– Universitatea “Nicolae Titulescu”

– Grupul Român pentru Investiţii şi Consultanţă

– Fundaţia de Perfecţionare Profesională în Administraţia Publică

-“CRESFOR” – Radu Chirculescu (din cadrul Asociației Culturale România în Lume)

Universitatea Danubius Galați

Universitatea Titu Maiorescu

Centrul Regional de Formare Continuă pentru APL Timișoara

Universitatea din Craiova – Centrul Drobeta Turnu Severin

Academia de Studii Economice București (Relații Economice Internaționale)

Universitatea din Pitești

Universitatea “Valahia” din Târgoviște

Universitatea “Bogdan Vodă” din Cluj Napoca

-Centrul Cercetare Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului – Com. Perieni, Jud. Vaslui

Universitatea Națională de Muzică București

Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia

Universitatea “Babeș Bolyai” din Cluj Napoca

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Murtfatlar, jud Constanța

Universitatea Națională de Arte din București

Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură din Galați

Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor din Reghin

-Stațiune de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Simnic – Craiova

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

-Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Valea Călugărească, jud Prahova

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Universitatea Transilvania din Brașov

Universitatea din Craiova

Universitatea din Oradea

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hatieganu” din Cluj Napoca

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor din com. Măgurele, Jud Ilfov

Institutul de Metale Neferoase si Rare, com. Pantelimon, Jud. Ilfov

Fundația Multimedia pentru Democrație Locală – București

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

Universitatea Petru Maior din Tîrgu Mureș

Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.Caragiale” din București

-Centrul de Cercetări pentru Agricultură și Protecția Mediului „Crișana” din Oradea

Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor – Universitatea de Vest din Timișoara

Asociația Română pentru Transparență din București

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa, București

Universitatea „Ovidius” din Constanța

Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) din București

Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” din București

Centrul de Cercetări Financiare și Monetare „Victor Slăvescu” din București

Institutul de Prognoză Economică din București

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj Napoca

Academia de Stiinte Economice, Bucuresti

University of Debrecen (Debrecen, Hungary)

-Chamber of Commerce and Industry (Vidin, Bulgaria)

University of Ruse Angel Konchev (Ruse, Bulgaria)

– Institute for World Economics Hungarian Academy Of Sciences, Budapest

– The Economic Researche Institute at the Bulgarian Academy of Sciences

– The Institute of World Economics and Politics of the Chinese Academy of Social Sciences, Beijing – China