Departamentul de implementare a proiectelor de cercetare din cadrul Institutului de Economie Mondială susține activități de cercetare a institutului prin adaptarea și implementarea  programelor naționale și europene de finanțare a cercetării corespunzător profilului și cerințelor institutului.
Departamentul desfășoară activități de management de propuneri de proiecte de cercetare naționale și europene, training și activități de informare periodică privind direcții și oportunități de finanțare.

Activitățile departamentului:
– Informații despre call-uri deschise pentru cercetare naționale (UEFISCDI) și europene (Orizont 2020, Programe Operaționale: Capital Uman, Competitivitate, Capacitate Administrativă, etc.)
– Informații despre parteneriate:
                                                         – baze de date;
                                                         – căutare avansată parteneri pentru echipe de cercetare.
– Informații despre proiecte europene finanțate de Comisia Europeană în domeniul cerut:
                                                        – bază de date proiecte finanțate EU/domenii.
– Asistență la scrierea propunerii de proiect (design-ul propunerii, documente necesare, pre-evaluarea propunerii și feedback, exemple de succes, scrierea părții de management de proiect, scrierea părții de diseminare/comunicare din proiect).
– Elaborare ghiduri de proiect:
                                                      – ghid privind cerințele generale de finanțare (UEFISCDI, Orizont 2020, POCU, POC, POCA, ș.a);
                                                      – ghid pentru managementul proiectelor.
– Propuneri de cursuri.
– Managementul/administrarea proiectelor finanțate.
– Informare privind programele de cercetare naționale/europene:
                                                     – informări periodice privind tematici, direcții de cercetare;
                                                     – prezentări, discuții privind strategii naționale/europene de cercetare și finanțare a cercetării.

Membrii departamentului