1. Efecte ale variaţiei factorilor care determină ciclurile economice;
  2. Modificări ale naturii şi structurii factorilor de producţie la nivel global şi zonal;
  3. Consecinţe ale evoluţiilor tehnologice asupra structurii producţiei şi comerţului mondial;
  4. Evoluţia specializărilor economice la nivel mondial ;
  5. Repoziţionări în ierarhia de putere a statelor lumii ca efect al acordurilor economice internaţionale şi evoluţiei economice; studii de caz;
  6. Sistemul monetar internaţional;
  7. Convergenţă reală şi nominală; parcursul uniunii economice şi monetare şi stabilitatea Uniunii Europene;
  8. Comerț internațional și investiții străine

Membrii departamentului