Economia mondială a începutului de secol XXI reflectă o realitate tot mai integrată, afectată de schimbări de climă cu implicații profunde, de modificări demografice și de accentuarea urbanizării, de atribuirea unor roluri noi statelor și actorilor non-statali, dar și de perspectivele unei noi revoluții industriale care pare a fi caracterizată, printre altele, de interconectare, convergență și inteligență artificială.

Acest context, mult diferit de perioada de după cel de-al doilea război mondial, pune în fața cercetătorilor probleme noi care au în vedere nevoia definirii unei/unor noi paradigme de creștere și dezvoltare care să mute accentele de la economic către socio-economic, de la tirania rezultatelor de moment la ideea de sustenabilitate și de la comportamentul reactiv, bazat pe analiza conjuncturală la comportamentul pro-activ, bazat pe strategii de termen lung și foarte lung.

Departamentul ”Modele de dezvoltare economică” îşi propune analiza economiei mondiale în vederea identificării unor modele de dezvoltare economică sustenabilă, capabile să acomodeze resursele limitate ale planetei şi nelimitate ale creativității și inovării cu aşteptările legitime ale oamenilor de a trăi mai bine. Unul dintre obiectivele ambițioase ale acestor demersuri știintifice are în vedere propunerea de soluții adecvate condițiilor și trăsăturilor specifice României, soluții de natură a sprijini dezvoltarea pe termen lung precum și integrarea în fenomenele, procesele și instituțiile ce vor caracteriza economia mondială la orizontul anilor 2050 și dincolo de acesta.

Activitățile imediate ale departamentului ”Modele de dezvoltare economică” pornesc de la analiza critică a modelelor de dezvoltare contemporane în scopul evidențierii limitelor, dezavantajelor, meritelor și bunelor practici ce pot fi replicate în alte țări și circumstanțe. Aceste activități de cercetare caută să surprindă trecerea de la paradigma economiei definite de creșterea lineară la paradigma unei economii sustenabile în care progresul este decuplat de creșterea cantitativă și este plasat în zona calitativă a valorificării plenare a potențialului uman.

Membrii departamentului