– În cadrul sectorului “Centrul de Studii Europene” se desfăşoară o vastă activitate de cercetare concretizată în  studii, analize şi sinteze pe tema politicilor comune ale Uniunii Europene, a pieţei unice, a integrării financiare şi fiscale (proiectele Uniunea Bancară, Uniunea Piețelor de Capital şi Uniunea Fiscală), dar şi a reformelor de ordin instituţional şi politic necesare în statele membre pentru o mai mare coeziune a UE şi pentru realizarea celor trei dimensiuni esenţiale ale integrării europene: lărgire, extindere şi adâncire.

– Activitatea de ordin academic a cercetătorilor din cadrul Centrului de Studii Europene este dublată de activităţi de diseminare şi informare, dar şi de furnizare de consultanţă, mai ales pentru instituţiile publice principale la nivel naţional – preşedinţie, guvern, ministere, parlament – pentru a ajuta factorii de decizie în elaborarea şi implementarea politicilor şi strategiilor lor în consonanţă cu cerinţele globalizării şi integrării europene.

– De asemenea, cercetătorii sectorului sunt colaboratori permanenţi în publicaţiile IEM indexate în bazele internaţionale de date (Journal of Global Economics, Global Economic Observer), dar şi în alte publicaţii externe, participând la dezbateri ştiinţifice naţionale şi internaţionale de înalt nivel (reuniunile periodice ale Grupului de reflecţie economică, găzduite de IEM, sesiunea ştiinţifică internaţională anuală a IEM, conferinţe internaţionale organizate de către IEM cu parteneri externi de prestigiu: King’s College Cambridge, Trinity College Oxford, Academia de Ştiinţe din Beijing, Universitatea Dimitrie Cantemir, Universitatea Româno-Americană). Cercetătorii din cadrul Centrului colaborează în proiecte de cercetare cu finanţare din cadrul şi  din afara Academiei Române prin colaborarea cu parteneri interni şi externi în cadrul unor consorţii.

Membrii departamentului