Avem deosebita onoare să vă adresăm  invitaţia de a participa la sesiunile grupului de reflecție  “GLOBAL – 3G”: REPOZIŢIONAREA ACTORILOR ECONOMICI ÎN GLOBALIZARE, IMPACTUL GEOPOLITIC ŞI GEOSTRATEGIC, în organizarea Consiliului Ştiințific al IEM.

Dezbaterile, deși se doresc periodice, sunt planificate și în funcție de posibilitatea de a avea un principal invitat care să aibă un aport personal, interesant și/sau original la tema de bază a “GLOBAL – 3G”, dat fiind scopul și beneficiile unor dezbateri în acest format pentru cultura individuală și demersul profesional sau de cercetare al participanților.

Vă mărturisim că am fi onorați de prezența și implicarea Dv. în partea de comentarii şi sesiunile „Q & A”, care ar aduce o susţinută valoare, aparte,  demersului nostru general. Dorim ca beneficiul personal al fiecărui cercetător al IEM să se răsfrângă asupra activității de cercetare în ansamblul institutului nostru. Am dori să răspundem, la rândul nostru, prin activitățile din cadrul “GLOBAL – 3G”, la provocările postcriză ale globalizării, prin:

–     focalizarea temelor de cercetare pe subiectele şi implicaţiile cele mai ardente;

–     orientarea tematicilor de detaliu ale studiilor pe cele mai pertinente fenomene din economia mondială, de interes practic şi cu relevanţă pentru România;

–     dezvoltarea spiritului de observare, analiză şi sinteză a tendințelor majore care reconfigurează lumea globala şi, implicit, piețele internaționale;

–     dezvoltarea exercițiului comunicării de specialitate pentru cercetătorii tineri;

–     creșterea vizibilității și utilității în domeniul decizional al activității de cercetare.

În vederea bunei organizări a reuniunilor “GLOBAL – 3G” și a structurării invitaților/referenţilor principali, vă rugăm să ne comunicați prin e-mail, la adresa daniel.bulin@yahoo.com interesul Dv. de a participa, cu declinarea numelui și prenumelui și domeniul personal de expertiză.

Cu stimă,

Secretariatul GLOBAL – 3G