TEMA: REPOZIŢIONAREA ACTORILOR ECONOMICI ÎN GLOBALIZARE. IMPACTUL GEOPOLITIC ŞI GEOSTRATEGIC

Creat prin hotărârea Consiliului Științific al Institutului de Economie Mondială (IEM) în luna decembrie 2013, Grupul de reflecție “GLOBAL – 3G” şi-a început lucrările în luna ianuarie 2014.

Inițiativa “GLOBAL – 3G” se înscrie în demersurile continue ale IEM pentru îmbunătățirea metodologiei şi a calității cercetării de profil, pentru a răspunde provocărilor postcrizei financiare cu care se confruntă economia globală. De altfel, acesta considerăm a fi obiectul principal de studiu al institutului nostru.

Cercetările recente elaborate în cadrul IEM confirmă, la fel ca multe alte cercetări din țară şi din străinătate, creșterea vitezei modificărilor geoeconomice, geopolitice şi geostrategice (3G) din lume, în prefigurarea, ca efect al celei mai profunde crize de natură economică, a unei noi paradigme în creșterea economică şi a unei noi ordini internaționale.

”GLOBAL – 3G” va promova, pe lângă studiul individual al cercetătorilor, invitarea unor specialiști cu expertiză din cele mai diverse domenii, răspunzând necesității cunoașterii complexe și multidisciplinare a repoziționărilor actorilor economici într-o lume globalizată.

Deși deschise, dezbaterile în cadrul ”GLOBAL – 3G” se desfășoară principial cu aplicarea normelor Chatham House, scopul acestora fiind un schimb de opinii și idei personale care inspiră fie orientarea, fie repere de aprofundare a abordărilor participanților.

Beneficiul reuniunilor ”GLOBAL – 3G” pentru activitatea de cercetare a IEM constă în:

–       focalizarea temelor de cercetare pe subiectele şi provocările cele mai ardente;

–       orientarea tematicilor de detaliu ale studiilor pe cele mai pertinente fenomene din economia mondială, de interes practic şi cu relevanţă pentru România;

–       dezvoltarea spiritului de observare, analiză şi sinteză a tendințelor majore care reconfigurează lumea globală şi implicit piețele internaționale;

–       dezvoltarea exercițiului comunicării de specialitate pentru cercetătorii tineri;

–       creșterea vizibilității și utilității în domeniul decizional al activității de cercetare.

Persoana de contact: daniel.bulin@yahoo.com