Despre noi

Centrele de Documentare Europeană (CDE) au rolul de a promova şi consolida studiile şi cercetarea în domeniul integrării europene, furnizând comunităţii ştiinţifice şi academice din România informaţii şi asistenţă în documentarea privind legislaţia, politicile, programele şi oportunităţile oferite de UE.

Reţeaua europeană a CDE, înfiinţată de Comisia Europeană în anul 1963, este, din 2005, parte a activităţilor publice de informare ale Comisiei Europene cunoscute sub denumirea „Europe Direct”.

Înființat în anul 2017, Centrul de Studii și Documentare Europeană „Costin Murgescu” este organizat in cadrul Institutului de Economie Mondiala fiind gazduit de catre biblioteca Institutului, situata la etajul 5, sala 5248, din Calea 13 Septembrie nr. 13, Sector 5, Bucureşti, România.

Echipa

Coordonator: Dr. Alina Cerasela Aluculesei

Bibliotecari: Mihaela Nicolaescu -Doina

     Claudia Carabulea – Dana

Obiective

Obiectivele CDE sunt următoarele:

– De a dezvolta servicii complexe de informare şi documentare, oferind colecţii de documente, cărți, periodice si articole pe teme europene;

– De a promova și dezvolta cercetarea în domeniul integrării europene prin organizarea de simpozioane, conferințe, mese rotunde, dezbateri;

– Să realizeze demersuri pentru întărirea legăturilor cu instituțiile de profil din România în vederea realizării activităților de cercetare si organizare de evenimente dedicate integrării economice europene;

– Să realizeze contacte cu potențiali parteneri din străinătate: Universități, Centre de Cercetare, Instituții Europene etc.

Resurse disponibile

În cadrul CDE puteți accesa gratuit următoarele resurse pentru documentare:

– Cărți, broșuri

– Flyere, pliante, postere

– Documente pe suport electronic

– Documente online

– Acces la următoarele baze de date:

Notă: Materialele disponibile la CDE din cadrul IEM se pot consulta doar la sediu.

Contact

Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 13, Sector 5, Bucureşti, România, cod poştal 050711, c.p. 42-13.

Web-site: www.iem.ro/biblioteca/centrul-de-studii-si-documentare-europeana-costin-murgescu/

Responsabil CDE în cadrul Institutului de Economie Mondială: Aluculesei Alina-Cerasela (alina.cerasela@iem.ro)

Facebook: FB